Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Armatek Group Oü EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.06.2021. Viimeisin muutos 12.06.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Armatek Group Oü
Pikk 25, Nina küla, Alatskivi vald
60201 Tartumaa
Estonia
myynti (ät) konenet.fi
+358 400800098

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mauri Hakanen, myynti (ät) konenet.fi, +358 400800098

3. Rekisterin nimi

KONENET asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

KONENET asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden,yhteydenottojen hoitamiseen ja markkinointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä Armatek Group Oü rekisteröi verkkosivuilla(konenet.fi) lomakkeita täyttäneistä henkilöistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa lomaketta täyttäessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisteritiedot säilyteteään vartioidussa tietokonesalissa EU-alueella.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).